วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

CNC=Computer Numerical Control                     เป็นเครื่องจักรกลอัติโนมัติที่ทำงานโดยการโปรแกรมเข้าไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะให้มันทำงานตามแบบที่เราโปรแกรมเข้าไป มีหลายภาษาที่ใช้กับเครื่อง โดยมากจะเป็นงานโลหะที่มีความซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูง โดยที่การหล่อไม่สามารถทำได้หรือสามารถทำได้ก็ตาม
ในปัจจุบัน มีการใช้ระบบ CNC สำหรับเครื่องจักรพื้นฐานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ แม่พิมพ์ และในหน่วยงานสร้าง – ซ่อมอย่างแพร่หลาย หากประมาณคร่าวๆ มูลค่าเบื้องต้นของระบบ CNC ในอุตสาหกรรมเหล่านี้อยู่ในระดับหลายพันล้านบาท ในทางปฏิบัติระบบ CNC ดังกล่าวและผู้เชี่ยวชาญในระบบดังกล่าวถูกนำเข้าจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และ ญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจาก CNC ดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่ยากต่อการออกแบบและการทำความเข้าใจจนสามารถนำมาใช้งานได้จริง

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

พื้นฐานการใช้CNC Milling

พื้นฐานการใช้CNC Milling

แกนอ้างอิงในการทำงานของเครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)

1 การกำหนดแกนและทิศทางของแกนบนเครื่องกัด รูป กำหนดแกนและทิศทาบนเครื่องกัด

2. การหาแกนและทิศทางของแกนโดยใช้กฎมือขวา

รูปที่ 1.15 ทิศทางตามกฎมือขวา
วิธีการหา
จัดนิ้วมือให้ตั้งฉากกันดังในภาพหันหน้าเข้าหาหน้าเครื่องกัด แล้วให้นิ้วกลาง (แกน Z) ชี้เข้าหาเพลามีดกัด นิ้วหัวแม่มือ (แกน X) ก. ชี้ทางขวามือในงานกัดตั้ง ข. ชี้ทางซ้ายมือให้งานกัดนอน นิ้วชี้จะชี้บอกทิศทางแกน Y ปลายนิ้วทั้ง 3 จะแทนทิศทางของแกน X Y Z บวกตามลำดับ
ระบบโคออดิเนต (Coordinates System)
ระบบโคออดิเนต (Coordinates System)
จุดตัดใด ๆ บนระนาบ XY เรียกว่า “จุดโคออนิเนต” ค่าที่อ่านได้จากจุดโคออดิเนตตามทิศทางของลูกศรเริ่มจากจุดศูนย์จะเป็นบวก (+) และตรงข้ามกับลูกศรจากจุดศูนย์เป็น(-)

รูป การวัดระยะบนระนาบ
1. ระบบโคออดิเนตสำหรับงานกัด

รูป การกำหนดระนาบ
มี 3 แกน จึงประกอบด้วย 3 ระนาบคือ
1. ระนาบ XY
2. ระนาบ XZ
3. ระนาบ YZ
                                        ข้อมูลจากcnc millingtechnic