วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

พื้นฐานการใช้CNC Milling

พื้นฐานการใช้CNC Milling

แกนอ้างอิงในการทำงานของเครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Milling)

1 การกำหนดแกนและทิศทางของแกนบนเครื่องกัด รูป กำหนดแกนและทิศทาบนเครื่องกัด

2. การหาแกนและทิศทางของแกนโดยใช้กฎมือขวา

รูปที่ 1.15 ทิศทางตามกฎมือขวา
วิธีการหา
จัดนิ้วมือให้ตั้งฉากกันดังในภาพหันหน้าเข้าหาหน้าเครื่องกัด แล้วให้นิ้วกลาง (แกน Z) ชี้เข้าหาเพลามีดกัด นิ้วหัวแม่มือ (แกน X) ก. ชี้ทางขวามือในงานกัดตั้ง ข. ชี้ทางซ้ายมือให้งานกัดนอน นิ้วชี้จะชี้บอกทิศทางแกน Y ปลายนิ้วทั้ง 3 จะแทนทิศทางของแกน X Y Z บวกตามลำดับ
ระบบโคออดิเนต (Coordinates System)
ระบบโคออดิเนต (Coordinates System)
จุดตัดใด ๆ บนระนาบ XY เรียกว่า “จุดโคออนิเนต” ค่าที่อ่านได้จากจุดโคออดิเนตตามทิศทางของลูกศรเริ่มจากจุดศูนย์จะเป็นบวก (+) และตรงข้ามกับลูกศรจากจุดศูนย์เป็น(-)

รูป การวัดระยะบนระนาบ
1. ระบบโคออดิเนตสำหรับงานกัด

รูป การกำหนดระนาบ
มี 3 แกน จึงประกอบด้วย 3 ระนาบคือ
1. ระนาบ XY
2. ระนาบ XZ
3. ระนาบ YZ
                                        ข้อมูลจากcnc millingtechnic

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

Minicnc

ในปัจจุบันระบบ CNC เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท บทบาทที่สำคัญหลักๆของ CNC MACHINE คือ การเพิ่มมาตราฐานของชิ้นงานและเป็นการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งปัญหาทางด้านแรงงานอีกด้วย ถ้าเกิดมีคำถามว่า "หากโรงงานทั่วไปมีงานขนาดเล็ก ที่ต้องการใช้เครื่องจักรประเภทนี้ ต้องทำอย่างไร" ถ้าจะซื้อเครื่อง CNC ขนาดใหญ่ก็คงไม่ไหว และไม่เหมาะสม เป็นการใช้งานผิดประเภท หรือ ถ้าซื้อได้ จะใช้งานได้และคุ้มทุนเมื่อไหร่ คำตอบก็คือ "เลือกหาเครื่อง CNC ขนาดเล็กที่ใช้เฉพาะงาน หรือ การ Outsorcing" เป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเลือกใช้เครื่อง Mini CNC แล้วนั้น เราควรทำความเข้าใจถึงรูปแบบการทำงาน, โครงสร้าง, ส่วนประกอบ, ระบบควบคุม รวมทั้งโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องเบื้องต้นพอสมควร

การทำงานของเครื่อง Mni CNC เครื่อง CNC จะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมควบคุมซึ่งจะมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ เพื่อความสะดวกในการทำงานตามแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาด ระยะ ตำแหน่ง โดยการสั่งงานจะสั่งผ่านเครื่อง Computer ให้เครื่อง CNC เริ่มทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงานและได้ชิ้นงานที่ต้องการ จึงมีความแม่นยำสูง รวดเร็ว และเหมาะกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ

ส่วนประกอบของเครื่อง Mini CNC

ส่วนประกอบของเครื่อง Mini CNC

1. โครงสร้างของเครื่องจักร ( Structure )
1.1 โครงสร้างของเครื่อง ฐานของเครื่อง พื้นที่สำหรับใช้ในการทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึด ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อการทำงานในสภาวะที่มีน้ำหนัก, ความสั่นสะเทือนและความเร็ว ขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าใช้กับงานหนักหรืองานเบา
1.2 ชุดขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร มีผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการทำงาน ชุดขับเคลื่อนมีทั้ง Feed screw, Ball screw, Belt เลือกตามลักษณะการใช้งานเพื่อความแม่นยำ
2. ชุดควบคุมการขับเคลื่อน เลือกได้ทั้งแบบที่ค
วบคุมด้วย Micre stepper motot, Servo motor ตามลักษระความละเอียด ความแม่นยำที่ใช้งาน

3. โปรแกรมควบคุมการทำงาน เลือกได้ตามความต้องการใช้งานหรือตามความถนัด

หลักการในการเลือกชนิดและขนาดของเครื่อง Mini CNC and Spindle


1. จุดประสงค์, ประเภทการใช้งาน, ลักษณะงานเจาะ, เซาะร่อง, ตัดชิ้นส่วนและทำแม่พิมพ์
2. เลือกขนาดหรือรุ่น จากรูปแบบของการเคลื่อนที่แต่ละแกน ขนาดพื้นที่การใช้งาน ความแม่นยำ ความละเอียด ความทนทานของโครงสร้างและการทำงานที่ต่อเนื่อง
3. Spindle ต้องคำนึงถึงชนิดและขนาดของ tool ที่จะเลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการ ควรคำนึงถึงวัสดุที่จะใช้ด้วย

โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง Mini CNC ( CAD/CAM Software )
1. งานประเภท CAD File ได้แก่ลักษณะงานประเภท Auto CAD, Turbo CAD, โปรแกรมทั้งหมดต้องนำมาแปลงเป็น G-Code โดยใช้โปรแกรมจำพวก CAM มีทั้งประเภท 2 มิติและ 3 มิติ

2. งานประเภท Graphic File
ได้แก่ งานที่มาจากโปรแกรม
2.1 Vector File เช่น งานที่มาจากโปรแกรม CAD CAM, โปรแกรม Corel Draw อยู่ในรูป DXF Format > CAM Program ( Master CAM, Smart CAM, G-code95 )
2.2 Raster File หรือ Bitmap เช่น photo shop, Paint Brush อยู่ใน Format ที่เป็น BMP,JPG,TIFF > Art CAM > แปลงเป็น G-Code

สามารถนำไปใช้งานได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปของ G-Code โดยใช้ CAD / CAM Software เพื่อควบคุมการทำงานของแกน x,y,z โดยผ่านทาง Step Motor Driver Board x,y,z หรือ Servo Motor ให้สามารถควบคุมตำแหน่งและทิศทาง การเคลื่อนที่ของแกนต่างๆ เพื่อให้ได้ตามชิ้นงานนั้นๆ